"ทุกทักษะที่คนเราทำได้ เกิดจากการเรียนรู้วิธีการแค่นิดหน่อยและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นการสอนของครูแบมจึงเป็นแบบ I teach you practice. ครูสอนวิธีใช้ภาษาและนักเรียนฝึก ทุกผลงานที่ออกมาจึงเน้นผลลัพธ์และนำไปใช้ได้จริง ครูแบมยังเชื่ออีกว่า คนไทยสามารถฝึกตัวเองจนพูดอังกฤษได้ โดยไม่ต้องไปต่างประเทศ เพราะครูแบมทำมาแล้ว และมีคนไทยรวมถึงนักเรียนของครูแบมอีกหลายคนที่ทำได้เช่นกัน"